The ‘Home’ exhibition is curated by Jacob Aue Sobol and Sun Hee Engelstoft and presents the works that resulted from the workshops that preceded.

Organised by the Photography Center of Thessaloniki (www.fkth.gr), its participants include:
Manos Chrissovergis, Michalis Kalaitzakis, Lilly Zoumpouli, Ariadni Pediotaki, Andreas Paradissopoulos, Eleni Onasoglou, Thanassis Karatzas, Panagiotis Skalkotos, Christos Vatalachos, Dareos Khalili, Panos Arvanitakis, Dimitra Chatzipavlou, Thanassis Raptis, Efthimis Mouratidis, Vassilis Karkatselis, Dimitris Simeonidis, Nikos Kotzampasakis, Sakis Dazanis, Maria Kappatou, Georgia Panakia, Lucas Vassilikos.

20.01.2015 17.00′ – 20.00′, Masterclass, at City Hall of Thessaloniki
Masterclass by Jacob Aue Sobol

21.01.2015, 16.00′ – 20.00′ Portfolio Review at ‘P31’ Gallery, 31, Papamarkou str, Athonos square/ Thessaloniki, by Jacob Aue Sobol