Το Cursor Design Studio δημιούργησε το branding και τις συσκευασίες για τις μαρμελάδες “Jam and Jelly” χρησιμοποιώντας εικονογραφήσεις και χαρίζοντας σε καθεμία το όνομα του φρούτου από το οποίο φτιάχνεται. Όνομα, λογότυπο και ετικέτες διέπονται από ρομαντισμό και γλυκύτητα, ενώ μία pop art επιρροή είναι επίσης διακριτή. Το σύνολο των προϊόντων αποδίδεται με απλά illustrations, χωρίς όμως παραχωρήσεις στην πιστότητα της απεικόνισης.

Photography by Michael Koronis