Το «Tribute to Emotions» είναι μια πειραματική προσπάθεια πάνω στη μετάφραση των συναισθημάτων μέσα από συναισθηματικά φορτισμένα βιβλία. Ξεκίνησε από την αγάπη του Μίλτου Μπόττη για τη συλλογή ιστοριών με την καταγραφή και τεκμηρίωση καταστάσεων και εννοιών. Τα συναισθήματα ήρθαν στην πορεία σαν θεματολογία, σαν επιρροή από διάφορες εκδόσεις και projects που τα πλαισιώνουν και τα παρουσιάζουν από διάφορες οπτικές γωνίες. Το Tribute to Emotions, περιλαμβάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι έρευνας, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη, με την καταγραφή αφηγήσεων από διάφορους συμμετέχοντες σχετικά με μνήμες τους από συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές τους, καθώς και ένα μεγάλο κομμάτι πειραματισμού, τόσο στην μετάφραση των παραπάνω αφηγήσεων σε εικόνες, όσο και στην απόδοση των εικόνων αυτών στην έντυπη μορφή.

Το αποτέλεσμα ήταν τέσσερα βιβλία, το κάθε ένα αφιερωμένο σε ένα από τα ακόλουθα βασικά συναισθήματα: Φόβος, Θυμός, Προσδοκία, Έκπληξη. Επιλεγμένα από την θεωρία του Robert Plutchik και με βοήθεια από τα συμπεράσματα του Charles Darwin σχετικά με την σωματική έκφραση των συναισθημάτων, το κάθε συναίσθημα μετατράπηκε σε μία έκδοση που το εκφράζει από διάφορες οπτικές γωνίες, ενώ χρησιμοποιεί πολλές τεχνικές εκτύπωσης και παραγωγής. Αναλυτικά το project υπάρχει και στον παρακάτω σύνδεσμο: cargocollective.com/tte.

Photos: Dimitra Gkionte