Υπάρχει «ελληνικότητα» στην ελληνική συσκευασία, και αν ναι, τι σημαίνει αυτό; Θα μπορούσε να οριστεί οπτικά; Το Visual Echo είναι ένα προσωπικό ερευνητικό project της Αγγελίνας Παναγιωτοπούλου με σχεδιαστικές εφαρμογές στα πλαίσια φοιτητικής πτυχιακής εργασίας. Ο στόχος ήταν να οριστούν και να κωδικοποιηθούν τα στοιχεία αυτά που συναντάμε στον σχεδιασμό της ελληνικής συσκευασίας και που θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία οπτική τυπολογία με βάση την «ελληνικότητα». Η έρευνα βασίστηκε σε 200 συσκευασίες από την συλλογή εφήμερων του Ε.Λ.Ι.Α (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο) που κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά κατά την χρονική περίοδο 1910-1960. Σαν τελικές εφαρμογές της έρευνας σχεδιάστηκαν μία έκδοση και ένα σουβενίρ. Την έκδοση αποτελούν 6 διαφορετικά έντυπα που στο καθένα αναλύεται ένας από τους άξονες πάνω στους οποίους αποκρυσταλλώθηκε η έρευνα (προϊόν, μέτρο, χρώμα, ύφος, αφήγηση, αντιθέσεις). Συνολικά είναι ένα «δειγματολόγιο» 6 σημείων, στο οποίο αναλύονται, τα σημειολογικά, τα εικονογραφικά και τα συνθετικά στοιχεία όπως τα συναντάμε στις ελληνικές συσκευασίες καθώς και η προσπάθεια κωδικοποίησης τους.

Photography: Dimitra Gkionte